Yazı Detayı
04 Haziran 2018 - Pazartesi 10:42
 
İŞSİZLİK Mİ İŞ’SİZLİK Mİ?
Sosyolog Kezban Çevik
kezbancvk07@gmail.com
 
 

İŞSİZLİK Mİ İŞ’SİZLİK Mİ?

Anayasanın 49. Maddesi “çalışmak herkesin hakkı ve ödevdir” derken TÜİK verilerine göre hala 3 milyon 354 bin işsiz vatandaş bulunuyor.  Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” bağlamında Türkiye Cumhuriyeti sosyal devletinin işsizliği gidermek, istihdam alanı açmak sosyal bir görevidir. İşsizlik bireysel bir problem olarak görülse de hem sebepleri hem de doğurduğu problemler açısından işsizlik sosyal bir sorundur.

İşsizliğin ekonomik ve siyasal sebepler bulunmakla birlikte bu sebeplerin en önemlilerinden biri genç nüfusun istihdamını sağlayacak yeterince yatırım yapılmamasıdır. Uygulanan politikalar, Türkiye’de ekonomik istikrarsız yapılar yatırımların önünde engel teşkil etmiştir.

Gelişmiş ülkelerin aksine eğitimli kişiler arası işsizlik daha yüksektir. Bunu irdelemek gerekirse ilkokul eğitimi başta olmak üzere üniversite eğitimine kadar tüm eğitim öğretim kurumlarındaki eksiklik ve sorunlar genç işsizlik problemini nüksettirmiştir.

 İlgi ve alanlara göre meslek seçimi gerçekleşmemesi, popüler ve para getiren mesleklere yönelimin birincil tercih olarak yapılması, yeteneklerin göz ardı edilmesi genç işsizliğin en önemli nedenlerindendir.

 Üniversitelerde ezberci sistemin yaygın olması öğrencilerin ezbere dayalı teorik bilgileri saha da kullanılmayıp teorinin pratikleşmeyip bilgilerin havada kalması, pratik kazanmak için staj adı altında yapılan iş başı eğitimin verimli şekilde yapılmayıp sadece dosya üzerinde yapılması başka bir işsizliğin hem nedenini hem de sonucunu ortaya koymuştur bu da üniversite- halk ve sektör arasındaki kopukluktur. Hem lise hem de üniversite döneminde yapılan zorunlu stajlarda öğrenciler sadece imza atılması için “dostlar iş başında görsün” mantığı ile hareket etmekte, bunu denetleyen danışmanlar da denetlemeyi sadece kâğıt üzerinde yaparak stajı sisteme uydurmuşlardır. Stajın anlam bakımından içi boşalmış sadece kağıt üzerinde ismi kalmıştır. Bu unsurlar Türkiye’de ve Burdur’da asıl konunun iş bulamayan gençlerin işsizliği mi yoksa kalifiye gençlerin iş kolu bulamamasından dolayı iş’sizlik mi algısını oluşturmaktadır.

Nitelikli eğitim kalkınmayı da beraberinde getirir. Hiç şüphesizdir ki bunun için gelecek kaygısı gütmeden, özgür beyinlerle özgür düşüncelerle üniversitelerdeki sosyal bilimlerin prestij kaybetmediği bir eğitim sistemiyle daha donanımlı bireyler ve genç nesiller yetiştirmek ve de istihdamını sağlamak dileğiyle…

 

 

 

 

 
Etiketler: İŞSİZLİK, Mİ, İŞ’SİZLİK, Mİ?,
Yorumlar
Haber Yazılımı