Haber Detayı
17 Nisan 2014 - Perşembe 14:17
 
MAKÜ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Dekan Prof. Dr. Serdar Salman’ın anlatımıyla MAKÜ Mühendislik- Mimarlık Fakültesi: “Üniversiteler bulundukları bölge ve şehir için oldukça önemli görev ve sorumluluklara sahiptir. Bulundukları coğrafyanın imkânlarının değerlendirilmesinde, mevcut her türlü potansiyelin kullanımında sorunların tespit edilip, çözümler üretilmesinde Üniversitelere düşen görevler kaçınılmazdır.
Eğitim Haberi
MAKÜ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Dekan Prof. Dr. Serdar Salman’ın anlatımıyla MAKÜ Mühendislik- Mimarlık Fakültesi:Üniversiteler bulundukları bölge ve şehir için oldukça önemli görev ve sorumluluklara sahiptir. Bulundukları coğrafyanın imkânlarının değerlendirilmesinde, mevcut her türlü potansiyelin kullanımında sorunların tespit edilip, çözümler üretilmesinde Üniversitelere düşen görevler kaçınılmazdır.

Özellikle memleketinin derdini kendi derdinden önemli gören yönetim anlayışlarında bu tür görev ve sorumluluklar daha fazladır. Bu anlayışa sahip Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yönetimi bu konuda gerek akademik gerekse idari birimleri için desteklerini sürdürmektedir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak Burdur için mevcut potansiyellerin değerlendirilmesinde; tüm personelimiz ile sorunlara uygun projeler üretmek ve bunları ekonomiye ve bilim dünyasına kazandırmak ve bunları paylaşmak asli görevimizdir. Fakültemizde genç ve dinamik akademik ve idari personelimiz fikir birliği içerisindedir.

Burdur; mermer ve doğal taş, süt, et ürünleri, yenilenebilir enerjilerden güneş ve rüzgâr enerjisi alanlarında önemli kaynaklara sahiptir. Ayrıca binaların deprem ile ilgili denetim ihtiyaçları ve Burdur Gölü ile ilgili sorunları da her zaman gündemdedir. Fakültemiz gerek bu kaynaklar, gerekse şehrin belli başlı sorunları için projelere ve bu alanlar da çalışmalara devam etmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak 36 Akademik 10 idari ve hizmet sınıfında (geçici görevlendirilenler dahil) olmak üzere şu an itibari ile 46 kişilik bir Aileyiz. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,  4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi halen Üniversitenin İstiklal Yerleşkesi içerisindeki Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok 3. katında yer almaktadır.

Fakülte bünyesinde, öğrencisi olan; Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümleri, 2014-2015 yılında öğrenci almaya hazır olan Bilgisayar Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerin dışında Fakültemiz alt yapısı oluştukça açılması düşünülen; Polimer Mühendisliği ve Biyomühendislik alanlarında öğretim üyesi takviyeleri devam etmektedir. Ayrıca Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği alanları da gerekli akademik ve altyapı donanımları ile açılması planlanan bölümlerdendir.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ailemizde 2012-2013 öğretim yılında Gıda Mühendisliği bölümü 47 öğrenci ile lisans programında öğretime başlamıştır. Gıda Mühendisliği bölümünde 2. sınıflarda bulunduğundan toplam 96 öğrencimiz Gıda Mühendisliği bölümünde okumaktadır.  2013-2014 öğretim yılında Gıda Mühendisliği yanında İnşaat Mühendisliği bölümü de 40 öğrenci ile öğretime başlamış olup, diğer Üniversitelerden Fakültemizi tercih edenler ile birlikte sayımız 140’dır. Yani, şu an itibari ile Fakültemizde 140 evladımız bulunmaktadır. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin tertiplediği yılsonu balosu.

Fakültemizde, Dekanlık görevime resmen başladığım 12 Temmuz 2012 tarihinde; 4 akademik, 6 idari personelden oluşan Ailemiz 2012 yılsonu itibari ile 8 akademik personel katılımı ile biraz daha büyümüştür. 2013 Mart ayında ise sayımız toplamda 17 personele ulaşmıştır. 

Özellikle Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ailesine katılımlarda çok seçici davranmak gerekliliğini savunuyoruz. Bölümlerin açılmasında da özellikle hem alt yapılarının hem de nitelikli genç elemanların olması gerekliliği en önemli kriterimizdir.  Aynı zamanda Burdur şehrimizin potansiyellerinin de dikkate alınması gerekliliğini de ayrı tutmadık. Gıda Mühendisliği Bölümünün açılmasında Burdur’un hayvancılıkta Türkiye’de önemli bir yerde olması, gerek et gerekse süt ürünlerinin de bunun bir göstergesi olduğu aşikârdır. Enerji sistemleri Mühendisliği ise hem rüzgâr hem de güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından Türkiye’de önemli bir yeri olan Burdur açısından katma değer katacak bölümlerden olacaktır. İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri hem kentin hüviyeti açısından hem de yapıların denetimi, planlı kentleşme, özellikle deprem kuşağında olan Burdur için konutların daha güvenli ve insana layık olarak yapılması açısından akademik değerleri önemlidir. Bilgisayar mühendisliği diğer bilim dallarına entegrasyonu, ortak disiplinler arası çalışma kabiliyetleri ve sürekli gelişmeleri açısından çağın vazgeçilmez mühendislik dallarındandır.

Laboratuvarlar için alt yapı oluşumunu sağlamak için Fakültemizde öğretim elemanlarının yoğun proje çalışmaları kapsamında; 2 TUBİTAK kariyer, 1 TUBİTAK 1001, 15 BAP, 2 TAGEM Ar-Ge, 1 BAKA projesi kabul edilmiştir. Mart 2014 döneminde 5 adet TUBİTAK projesi başvurusu da yapılmıştır. Bu projelerin yapılmasında ve etkinliklerin oluşmasında Ar-Ge çalışmalarını her zaman teşvik eden ve destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Saatcı’ ya çok şey borçluyuz.

Bu projelerden, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenen “Kampüsümüze Rüzgâr Tohumları Ekiliyor” Projesi, Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi’nin mevcut rüzgâr enerji potansiyelini belirleyebilmek maksadıyla yapılması planlanan fizibilite çalışmasını içermektedir. Projeden elde edilen veriler ile Üniversitemiz İstiklal Yerleşkesi’nin “Rüzgâr Atlası” oluşturularak ileriki dönemde İstiklal Yerleşkesi’ ne kurulması planlanan Rüzgâr Santrali güç değerlerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Saatcı, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Salman Koordinatörlüğünde yürütülen Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimince desteklenen “Kampüsümüze Rüzgâr Tohumları Ekiliyor” adlı projeyi kurulum sahasında inceleyerek proje ekibinden bilgiler aldı.

63 metre uzunluğunda olan kulenin 30 metre ve 61 metre irtifasında 2 adet rüzgâr hız sensörü (anemometre), 28 metre ve 59 metre irtifasında 2 adet rüzgâr yön sensörü, 3,5 metre irtifasında 1 adet basınç sensörü, 4 metre irtifasında ise 1 adet sıcaklık ve nem sensörü olmak üzere toplam 6 adet sensör montajı yapıldı. İstiklal Yerleşkesi’ ne ait veriler her 10 dakikada bir Data Logger cihazı ile kayıt altına alınıp GSM modem üzerinden proje ekibine aktarılmaya devam etmektedir. Kule, enerjisini 20W’lık güneş paneli ve 12V’luk kuru akü ile karşılayarak şebekeye ihtiyaç duymadan beslenmektedir.

VİZYONUMUZ

Fakültemizin öncelikli vizyonu nitelikli akademik personel ve güçlü araştırma alt yapısını en kısa sürede oluşturmaktır. Bu doğrultuda:

•Mühendislik eğitiminde akredite olma yolunda ilerleyen,

•Ulusal ve uluslararası rekabet gücüne sahip,

•Donanımlı laboratuvar ve dersliklerin bulunduğu,

•Güncel eğitim araçlarının kullanıldığı,

•Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile ilişkileri gelişmiş,

•Güçlü kurumsal kültürü ve kimliği olan bir fakülte olmayı amaçlar.

MİSYONUMUZ

Misyonumuz, uluslararası ölçekte bilgi üreten, öncelikli olarak bölgesel ve ulusal sorunlara çözüm önerileri geliştiren, yaşam kalitesinin iyileşmesine katkıda bulunacak projeler üreten, üniversite-sanayi iş birliğini ön planda tutan bir fakülte olmaktır. Aynı zamanda nitelikli ve analitik düşünebilen, liderlik ve yaratıcılık nitelikleri ile etik değerlere sahip, bilgiyi ve teknik donanımları etkin ve verimli kullanabilen, yaşam boyu öğrenmenin ve mesleki gelişimin gerekliliğini benimseyen sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmektir.

Fakültemiz ilk kurulduğunda çevredeki Üniversitelerin Mühendislik-Mimarlık Fakültelerine ziyaretler düzenledik. Yeni yapılacak olan fakültemiz binasının projelendirilmesi çalışmaları kapsamında bina ve laboratuvarların incelenmesi, görüş alışverişinde bulunulması ve uzun vadeli işbirliği olanaklarının görüşülmesi için ziyaret konularımızdandı. Dumlupınar Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bizlere güzel konukseverlik örnekleri gösterdiler.

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bina ve laboratuvarların incelenmesi, görüş alışverişinde bulunulması ve uzun vadeli işbirliği olanaklarının görüşülmesi için yapılan ziyarette, Fakültemiz öğretim üyeleri Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde Dekan Prof. Dr. Ramazan Köse tarafından karşılanmışlardır.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan’a üniversitemiz anmalıklarını hediye edildi.

Fakültemiz öğretim üyelerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz İçağa makamında kabul etmiştir.

Fakültemiz öğretim üyeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak’ı makamında ziyaret etmişlerdir. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz öğretim üyeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Çağlar’a kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.

Mühendislik Fakültesindeki incelemelerin ardından öğretim üyelerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan’ı makamında ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Merkezini ziyaret eden öğretim üyelerimize Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Aktürk’ten laboratuvarlar ile ilgili detaylı bilgiler aldılar.

Fakültemiz öğretim elemanlarının yurt dışı ve yurt içi kongre ve sempozyumlara katılımları devam etmektedir. Fakültemiz kurulduğundan beri öğretim elemanlarımız İsviçre, Almanya, Pakistan, İrlanda, Amerika, İngiltere, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Belarus, Polonya, Finlandiya ve Güney Afrika’da bildiri sunarak ve ikili antlaşmalar yaparak Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizi temsil etmişlerdir.

Pakistan Faisalabad’da COVITEX 2013 Uluslararası Tekstil Konferansı sırasında bir Araştırma Merkezi açılışını yapmamı lütfetmişlerdi.

Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz çok genç bir fakülte olduğundan alt yapı imkânları yavaş yavaş gelişmektedir.  Bunun için bazı kuruluşlardan hibe laboratuvarlar almak için girişimlerimiz oldu. TSE Gebze’ye yaptığım temaslar sonrası İnşaat Mühendisliği için yapı laboratuvarını hibe olarak aldık. Gıda Mühendisliği’nde de özellikle gerek Üniversitemiz projeler kapsamında 3 adet laboratuvarımız bulunmaktadır. Enerji sistemleri Mühendisliği’nde de aynı şartlarda oluşturulan 2 adet laboratuvarımız vardır. Polimer Mühendisliği 1 laboratuvara sahiptir.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde var olan Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans programımıza, disiplinler arası Malzeme Teknolojileri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programı ile lisansüstü program zenginliğimiz artmıştır. Ayrıca Mimarlık öğretim üyelerinin önerdiği 1 Yüksek Lisans programı hazırlıkları da sürmektedir. 

“Haber Bülteni” başlığı altında çıkan veya “Fakülte Ailemizden” şeklinde yorumladığım bir çalışma; Fakültemizin aynı çatı altında mutlu olduğu, huzurlu çalışabildiği etkinlik, haber, fotoğraf ve anılar ile dolu bir bülten olup ilgili internet adresimizden ulaşılabilir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 5 farklı bölümde öğrenci alarak alanında iddialı olmayı hedeflemektedir.  2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 5 farklı bölüde öğrenci alarak iddialı olmayı hedefleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Burdur ve Teke Yöresinde vizyon ve misyonu da önemlidir.

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisleri Odası gıda mühendisini, “gıda maddelerinin üretiminden tüketimine kadarki tüm süreçlerde sağlığa uygun, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, gıda üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, gıda maddelerinin ambalajlanması ve depolanması, üretilen gıdaların kalite kontrollerinin yapılması, gıda alanında araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi konularında görev ve sorumluluklar alan kişidir” olarak tanımlamaktadır.

Burdur ülkemizin önemli gıda potansiyeline sahip illerinden birisidir. Örneğin Burdur’un da içinde bulunduğu Batı Akdeniz Bölgesi, mevcut sosyoekonomik ve coğrafi özellikleri ile süt sektörü açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bölgede başta Burdur ili olmak üzere süt hayvancılığı yoğun bir şekilde yapılmaktadır. 2009 yılı TÜİK verilerine göre Burdur ilinde 160.701 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Burdur ilinde yıllık 258.000 ton süt üretilmekte ve ilde 210 adet süt toplama merkezi bulunmaktadır. İlde 13 adet süt işleme tesisi mevcuttur. Bu işletmelerin toplam kapasitesi 184.807 ton/yıldır. Ayrıca bir adet süt tozu ve peynir altı tozu işleme tesisi mevcut olup, bu tesisin kapasitesi 4.554 ton/yıl’dır. İldeki et üretimi ise yıllık yaklaşık 5.600 tondur. Burdur’da öne çıkan süt ve et endüstrisinin dışında şeker fabrikası, un fabrikası, ihracat düzeyinde üretim yapan unlu mamuller işletmeleri, makarna fabrikası, maden suyu dolum tesisi gibi gıda işletmeleri bulunmaktadır.

Programdan mezun olan öğrencilerin birçoğunun il içindeki özel sektör kuruluşlarında istihdam sahası bulanmaktadır.  Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde programda görev yapacak öğretim üye ve elemanlarının sektörle işbirliği içerisinde yapacakları bilimsel araştırmalar sayesinde Burdur ve bölgesinde yoğun faaliyet gösteren söz konusu işletmelerin karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeleri, araştırmalar sonucunda üretilen ürün ve teknolojilerin sanayiye uygulanması mümkün olabilecek ve bu tip uygulamalar da bölgedeki gıda endüstrisinin kalkınmasına katkıda bulanabilecektir. Burdur ilinin gıda endüstrisinin güçlü olduğu ve ilgili akademik birimlerin bulunduğu Antalya, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar gibi il merkezlerine yakın olması ve bu merkezlere ulaşım sorunu bulunmaması önemli görülmektedir.

İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği, yapıların planlanması, projelendirilmesi, inşası ve denetlenmesi aşamalarında hizmet veren temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisliği medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan Mühendislik türüdür. İngilizcesi “Civil Engineering” olup, “Medeniyet Mühendisliği” olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü her türlü bina, liman, kıyı ve deniz yapıları, yol, demiryolu, köprü, su kemerleri, baraj, su yapıları, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, havaalanı ve benzeri hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, inşası ve denetimi alanlarında çalışacak mühendisler yetiştirir. İnşaat mühendisliği altındaki Ana Bilim Dalları Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, Yapı ve Yapı Malzemesidir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, teknik çizim, yazım ve sunum becerileri gelişmiş; disiplinler arası çalışmayı benimsemiş; karar verme yetisine sahip; profesyonel sorumluluğunun bilincinde ve mühendislik ahlakına önem veren inşaat mühendisleri yetiştirerek ülkemize katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz inşaat mühendisi unvanı ile özel mühendislik–mimarlık bürolarında, inşaat şirketlerinde, yapı denetim şirketlerinde ve kamu sektöründe (Bayındırlık, DSİ, Karayolları, Belediyeler ve benzeri) çalışma olanaklarına sahiptir. Bununla birlikte tüm inşaatların mühendislik hizmetlerini görmeye, her türlü inşaatta kontrollük ve şantiye şefliği yapmaya yetkilidir. Ekonominin lokomotifi durumundaki inşaat sektörü durgun dönemler yaşasa da insanoğlu var olduğu müddetçe hizmete devam edecektir.

Ülkemizde, bir yapı projesinin ilgili belediyeden inşaat ruhsatı alabilmesi için lisanslı bir İnşaat Mühendisi tarafından yapıldığını belirten imzayı taşıması gerekir. Son yıllarda ülkemizde uygulamaya geçen “Yapı Denetim Yönetmeliği” sayesinde her tür yapı inşası zorunlu olarak yapı denetim firmaları tarafından denetlenmekte, özellikle yapının imalatı aşamasında yapılan yanlışlıklar ve hatalar önlenebilmektedir. Yeni mezun olan İnşaat Mühendisleri için yapı denetim şirketleri önemli bir iş potansiyeli oluşturmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde İnşaat Mühendisliği ile ilişkisi olan bazı önlisans programlarının (Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknolojisi Programı) bulunması ilgili programlar ile eğitim-öğretim ve laboratuvar çalışmaları konusunda işbirliği imkânı sağlamaktadır.

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü, mekânsal kurgu, organizasyon, tasarı, üretim ve benzeri yaşamsal zorunlulukların karşılanmasına katkıda bulunan bir bilim alanıdır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bölümümüzün temel amacı, mimarlığa dair bilimsel gerçekleri sanatsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık süzgecinden geçirebilen, tasarıma yönelik meslek adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir. Hedefimiz, her ortamda bilgiye ulaşabilen, estetik düşünebilen, sorgulayabilen, bilgiyi ileriye taşıyabilen, bilgiyi dönüştürebilen dinamik ve yetkin mimarların yetiştirilmesinin yanı sıra her ölçekteki tasarım ürünlerinin özgün ve yüksek niteliklere sahip kılınmasına katkıda bulunmaktır.

2014-2015 eğitim-öğretim yılında lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci almayı hedefleyen bölümümüzde üç anabilim dalı (Bina Bilgisi ABD, Yapı Bilgisi ABD ve Mimarlık Tarihi ABD) yer almaktadır.

Enerji Sistemleri Mühendisliği

“Üniversite değil meslek seçin” sloganı ile harekete geçen İŞKUR'un Mart 2011'de yapmış olduğu en gözde meslekler anketine göre Enerji Sistemleri Mühendisliği en popüler meslek olarak belirlenmiştir.

Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgâr, biokütle gibi tükenmez kaynaklardan üretim önem kazanmıştır. Enerji üretimindeki yetersizlik, hidrojen gibi bu güne kadar kullanılmamış kaynakların da devreye girebilmesi için yeni araştırmaların önünü açmıştır.

 Yenilenebilir enerji kaynakları ve bu kaynaklar ile enerji elde edilme yöntemlerine örnekler.

Bölümden mezun olacak mühendisler, enerjinin kullanıldığı kamu ve özel tüm kuruluşlarda (iş merkezleri, kongre merkezleri, oteller, büyük kamu binaları, üniversiteler, sanayi kuruluşları, büyük alışveriş merkezleri, ısıtma, soğutma cihaz ve ekipmanları üretimi, güç santralleri, enerji üretim yerleri, inşaat sektörü, enerji taşınım sistemleri, tesisat tasarım ve çizim işleri, vb.) çalışabileceklerdir.

Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, TEAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında pek çok kuruluş Biyoenerji, Jeotermal, Rüzgâr ve Hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadırlar.

Ayrıca yeni çıkan yasalarla, binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. İşte bu belgeyi verecek belirli kişilerden birisi de Enerji Sistemleri Mühendisleri olacaktır.

Burdur ili coğrafi konumu ve fiziksel özellikleri nedeniyle yaklaşık 4.5 kW.h/m2-gün ortalama radyasyon değeri ile  Türkiye’de en çok güneş ışığı gören, aynı zamanda verimli rüzgar enerjisi gibi doğal kaynaklara sahiptir.

Polimer Mühendisliği

Polimer Mühendisliği; plastik ve kauçukların üretim yöntemleri ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini inceleyen, kimyasal yapıları ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkiyi araştıran, plastik ve kauçuk malzemelerin tasarımını, üretimini, karakterizasyonunu, geliştirilmesini, işlenmesini ve uygulama alanlarının belirlenmesini kapsayan bir mühendislik dalıdır.

Her yıl 15.000 yeni kişiye istihdam sağlayan ve en az yıllık 20.000 nitelikli iş gücüne gereksinim duyulan plastik sektörünü için Polimer Mühendisliği bir ihtiyaçtır. Özellikle sera örtüleri, sulama boruları ve ambalaj üretimi yapan firmaların yoğun olarak konumlandığı, ülkemizdeki plastik sektörü içerisinde 2.000.000.000 ABD Doları civarında bir paya sahip, Marmara ve Ege Bölgesinden sonra plastik sektörünün gelişmekte olduğu en önemli bölgelerimizden biri olan Akdeniz bölgesinde de ivedilikle polimer mühendisliği ismi altında bir bölümün açılması gerekmektedir.

Bu bağlamda; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılması teklif edilen Polimer Mühendisliği Bölümü ile Akdeniz bölgesinin gerekse ülkemizin ihtiyacı olan polimer malzemeler alanındaki mühendis açığı kapatılarak, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanacaktır. Ayrıca sürekli güncel tutulan programı ile öğrencilerine, ulusal ve uluslararası nitelikte mesleki bilgi ve beceri kazandıracak, sektörün gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamanın yanında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişimciliğe de katkı sağlayabilecektir.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, otomatik kontrol düzenleri, ölçme ve enstrümantasyon, robotik, bilgisayarlar, bilgisayar ağları ve iletişim sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve yazılım uygulamaları üzerine eğitim verir ve araştırma yapar. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olanlar Bilgisayar Mühendisi unvanını alırlar.

Mezunlar çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi-işlem sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde ve yazılım geliştirme uygulamalarında çalışabilecekleri gibi, yukarıda belirtilen konularda serbest mühendislik ve danışmanlık hizmetleri de verebilirler.

Kaynak: (bakayrıntı) - bakayrıntı Editör:
Etiketler: Dekan, Prof, Dr, Serdar, Salman’ın, anlatımıyla, MAKÜ, Mühendislik, Mimarlık, Fa
Yorumlar
Haber Yazılımı