Haber Detayı
16 Eylül 2020 - Çarşamba 16:15
 
KİRASINI ÖDEMEYENE TAHLİYE KARARI ÇIKTI
Burdur Belediye Başkanlığından basın açıklaması yayınlandı...
Gündem Haberi
KİRASINI ÖDEMEYENE TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Burdur Belediyesine ait dükkanların ihale kazanarak kiraladığı dükkanların bugün boşaltılması ve bunun karşılığında Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz hakkında çeşitli eleştiriler yaşanması sonucu Burdur Belediye Başkanlığından açıklama yapıldı

 

Burdur Belediye Başkanılığın açıklaması şöyle:

Son birkaç gündür özellikle bazı kişi ve kurumlar tarafından asıl sorumluluk görevi milletle kamu mallarını korumak olan kişi ve kuruluşlar, siyasi ikbal ve emelleri uğruna yurttaşı yanlış bilgilendirip, vatandaşı Burdur Belediyesi’ne karşı bir kampanya çağrısında bulunmuşlardır.

Burdur Belediyesi’ne ait taşınmazlarda kiracı olan esnaflarımızın, zaman zaman kira ödemede zorluk yaşadığı ve kiralarını ödemediği, yapılan Sayıştay Başkanlığı’nın denetimlerinde ve mülkiye müfettişlerinin yaptıkları denetimler sonucunda kiralar ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde,  Sayıştay Başkanlığı’nın Burdur Belediyesi 2019 yılı denetim raporunda hem tavsiye hem de eleştiri kararları mevcuttur.

Gerek yönetmelikler, gerekse Burdur Belediyesi’nin meclisinde alınan kararlar ile pandemi döneminde kiraların ya ötelenmiş ya da kira alınmamasına karar verilmiştir. Burdur Belediyesi yönetimi ve Burdur Belediyesi Meclisi olarak bu tip kararları alırken her zaman esnafımızın yanında olduğumuzu ifade etmiş, yaşanan bu zorlu süreçte de esnafımıza her türlü kolaylığı göstermişizdir. Ancak esnafın içine düştüğü ekonomik dar boğazı çözmek yerine, esnafın bu mağduriyetinden yararlanarak siyaset üretmeye çalışanlara cevabımız şudur;

2019 yılı Denetim Raporu’nun 6. bölümünün 10.maddesinde Belediye taşınmaz kiralama işlemlerinin incelenmesinde, taşınmazların kiralama sürelerinin belediye encümeni kararı ile ihale edilmeksizin uzatıldığı, sözleşmesi biten ve tahliliye kararı çıkartılan kiracıların tahliye edilmediği ve yıllar itibari ile sürekli artan kira alacaklarının tahsil edilmediği tespit edilmiştir. Konular önceki yıl Sayıştay Denetim Raporlarında yer almasına rağmen gerekli çalışmaların yapılmadığı görülmüştür.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun "Kapsam" başlıklı 1'inci maddesi; Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alını, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür, denilerek taşınmaz kiralamalarının Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale ile yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Adı geçen Kanun’un “Kiralarda Sözleşme Süresi" başlıklı 64'üncü maddesinde; “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. ... ” denilerek kiralamalarda sözleşme sürelerinin en fazla 10 yıl olacağı belirlenmiştir.

Raporun devamında ise “Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili,  ekonomik verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden,  raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bazı kiracılarımızın 3 yıl boyunca hiç kira ödemediği ya da kirasını öderken aksattığı  ve bu süre içerisinde kiranın ödenememesi durumunda mali hizmetler tarafından tahliye edilecekleri ile ilgili evrakların kendilerine ulaştırılmasına rağmen,  kiraların zamanında ödenmemesi ve bu nedenle de Hukuk İşleri Müdürlüğümüz tarafından Sayıştay raporlarında tavsiye ve eleştiri bölümlerinde yer alan süreç başlatılmış ve sürecin sonunda mahkeme kararı ile kiracıların tahliyesine karar verilmiştir. 

Tahliyenin, görev gereği kolluk kuvvetlerince yapılarak, dükkânların içerisindeki malzemenin ise kolluk kuvvetleri tarafından yediemin deposuna götürülmek üzere belediyemiz personeline teslim edilmiştir.   Bu sürecin sonunda yeniden dükkânların ihaleye çıkartılacağı KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.

Kaynak: Editör: Muhittin ÖZÇELİK
Etiketler: KİRASINI, ÖDEMEYENE, TAHLİYE, KARARI, ÇIKTI,
Yorumlar
Haber Yazılımı