Haber Detayı
05 Şubat 2014 - Çarşamba 16:29
 
BURDUR SMMMO BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU;
BURDUR SMMMO BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU; ŞİRKET SAHİPLERİNİNİN DİKKATİNE
Ekonomi Haberi
BURDUR SMMMO BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU;

Burdur Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Cihat ÇAVUŞOĞLU, Şirketlerin sermaye artırım sürelerinde sona yaklaşıldığını, Anonim ve Limited Şirketlerin dikkatli olmasını söyledi.

Burdur SMMMO Başkanı ÇAVUŞOĞLU yayınladığı basın bülteninde, sermayesi 50 bin TL’nin altında olan anonim şirketler ile sermayesi 10 bin TL’den az olan Limited şirketlerin,  sermayelerini 14 Şubat 2014’e kadar arttırarak,  Ticaret Siciline kaydettirmesi gerektiğini söyledi.

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 20 nci maddesi gereğince, Anonim ve Limited Şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde yani “14.02.2014 tarihine kadar” sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen miktarlara yükseltmeleri gerekmektedir. Aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılacaklardır dedi.   ÇAVUŞOĞLU Bu çok önemli bir konu, bu nedenle, Sermayesi eksik Anonim ve Limited Şirketlerin, sermayelerini14 Şubat 2014′e kadar yükseltmeleri gerektedir ve Şirketler bu tarihe kadar sermaye artırımını gerçekleştirip ardından da Ticaret Sicili Memurluğu’na başvurarak, sermaye artırımını tescil ettirmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda çalışmıyor kabul edileceklerdir. Bu nedenle bu şirketler ticari faaliyetlerine devam edemeyeceklerdir. Ticaret Sicili, infisah eden bu şirketlerin tasfiye dışında bir işlem yapmasına izin vermeyecektir. Sermayesini yeni tebliğ uyarınca arttırması gereken şirketlerin, bu konuyu daha da önemseyerek 14 Şubat 2014 tarihine kadar gereken sermaye artırımlarını yapmalarını özellikle hatırlatmak istiyorum.

ÇAVUŞOĞLU Sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacağını, kararların toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacağını ve şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve Türk Ticaret Kanununun 454 üncü maddeleri uygulanmayacağını, bu fıkra hükümlerinin, bu Kanunun 26 ve 28 inci maddeleri uyarınca yapılacak esas sözleşme değişiklikleri için toplanacak genel kurullara da uygulanacağını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ nın bu süreyi birer yıl olarak en çok iki defa uzatabileceğini ancak şuan böyle bir durumun söz konusu olmadığını beyan etti.

Şirketlerin mağdur olmaması için mali müşavirleri ile irtibata geçerek şayet sermayeleri eksik ise mutlaka sermayelerinin arttırılması için gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir

Kaynak: (bakayrıntı) - bakayrıntı Editör:
Etiketler: BURDUR, SMMMO, BAŞKANI, ÇAVUŞOĞLU, ŞİRKET, SAHİPLERİNİNİN, DİKKATİNE
Yorumlar
Haber Yazılımı