Haber Detayı
19 Mayıs 2014 - Pazartesi 12:32
 
BURDUR’DA HAYVANCILIK
Ayrıntı: Burdur ilinde Hayvancılık için İl Müdürlüğünüzün belirlediği misyon nedir? Fırat ERKAL: Bakanlığımızın ülke genelinde belirlediği misyon doğrultusunda Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bizler belirli bir vizyon çerçevesinde Burdur ilimiz özelinde de misyon belirlemiş durumdayız. Bu misyonumuzu ilimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarımsal ürünlerinin elde edilmesi, tarımsal kaynakların devamlılığının ve standardizasyonunun sağlanması, ilimizdeki hayvancılık işletmelerinin süt odaklı olarak hayvan refahı ile birlikte geliştirilmesi ve ihtisaslaştırılması ve bu doğrultuda tarımsal faaliyetin de yönlendirilerek maliyetlerin düşürülmesi olarak açıklayabiliriz.
Gündem Haberi
BURDUR’DA HAYVANCILIK

Ayrıntı: Burdur ilinde Hayvancılık için İl Müdürlüğünüzün belirlediği misyon nedir?

Fırat ERKAL: Bakanlığımızın ülke genelinde belirlediği misyon doğrultusunda Burdur İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak bizler belirli bir vizyon çerçevesinde Burdur ilimiz özelinde de misyon belirlemiş durumdayız. Bu misyonumuzu ilimizin ve ülkemizin ihtiyacı olan güvenilir gıda ve kaliteli tarımsal ürünlerinin elde edilmesi, tarımsal kaynakların devamlılığının ve standardizasyonunun sağlanması, ilimizdeki hayvancılık işletmelerinin süt odaklı olarak hayvan refahı ile birlikte geliştirilmesi ve ihtisaslaştırılması ve bu doğrultuda tarımsal faaliyetin de yönlendirilerek maliyetlerin düşürülmesi olarak açıklayabiliriz.

Ayrıntı: Burdur ili hayvancılığının mevcut durumu ve ülke içindeki yerinden bahseder misiniz?

Fırat ERKAL: İlimizde hayvancılık denildiğinde ilk akla gelen süt sığırcılığıdır diyebiliriz. Burdur ili olarak 215 bin üzerinde hayvan varlığımız ile ülkemizde önemli bir yere sahibiz. Bunun en önemli nedeni de hayvan sayısından ziyade mevcut hayvanların % 98 üzerinde kültür ırkı olması ve daha da önemlisi Burdur ilinin “Damızlık Hayvan Deposu” olarak tanımlanmasıdır. Burdurlu yetiştiricilerin işlerine sahip çıkmasının getirdiği avantaj ile İl Müdürlüğümüzün doğru ve zamanında yapılan uygulamaları ve sivil toplum örgütlerinin iyi koordine edilmesi ile “Türkiye’nin Hollanda’sı” tabiri kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Büyükbaş hayvancılık adına ülke içinde önemli bir yere sahip olmakla birlikte küçükbaş hayvancılık da ilimizde 320 bin üzerindeki sayısı ile dikkat çekicidir. Ayrıca ilimizdeki ıslah çalışmaları ile Honamlı Keçisi Teke Yöresinin önemli bir değeri olarak yükselmektedir.

Ayrıntı: Burdur ilinde büyükbaş hayvancılık işletmeleri kısaca tanımlarsak burada İl Müdürlüğünüzce tespit ettiğiniz eksiklik var mı ve bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?

Fırat ERKAL: İlimiz büyükbaş hayvancılığı işletmelerimizin genel itibari ile yarısından fazlası 10 hayvanın altındaki işletmeler olup, toplamda 21 bin civarında büyükbaş hayvan işletmemiz bulunmaktadır. 100 hayvandan fazla büyükbaş hayvanı olan işletme sayısının 50 civarında olması ilimizde hayvancılığın aile işletmesi şeklinde yapıldığını göstermektedir. Bu tip işletmeciliğin avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüzce ilimizdeki işletme yapılarını çok iyi analiz etmiş durumdayız. Bu analizler sonucu işletmelerimizde hayvanların beslenmesi başta olmak üzere hayvan refahı ve koruyucu hekimlik üzerinde çalışmalarımız bulunmaktadır. Yetiştiricilerimizin kaba yemde miktar ve kalite eksikliği, silaj çeşitlerinin yeterince yaygınlaştırılması, enerji eksikliği-protein fazlalığı, buzağıların beslenmesinin önemi, bölgemizde üretimi olan şeker pancarının posasının yanlış depolanarak kullanımı, beslenmeye bağlı hastalıklar ve verim düşüklüğü konularında bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bu yıl İş-Kur ile birlikte Halk Eğitim Merkezi aracılığı ile Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursları planlanmıştır. Devamında Sürü Yönetimi kursları ile Bakanlığımızın bu konudaki desteklemelerinden de ilimizin yararlanması sağlanacaktır.

Ayrıntı: Burdurlu yetiştiricilerin süt fiyatları başta olmak üzere ekonomileri üzerine ne söylersiniz?

Fırat ERKAL: İlimizin sivil örgütlenmede öncü illerden olmasının verdiği avantaj ve halkımızın hayvan yetiştiriciliği dışında alternatif eksikliğinden hayvancılığa sahip çıkmaları ve üretilen sütün toplanması koşullarında Türkiye ortalamasına göre en az 10 yıl önce harekete geçilmesi nedeni ile komşu iller ve diğer bölge illerine göre süt fiyatlarının üretici açısından daha olumlu olduğu görülmektedir. Bu konuda üreticinin çabasının yanında yerel yöneticilerin İl bazında aldığı Hıfzıssıhha Kararları ve daha da önemlisi alınan kararların üretici tarafından benimsenerek uygulanmış olması çok önemlidir. Üretilen hammaddenin kalitesinin yüksek olması her zaman için pazarlama sorununu ortadan kaldıran en önemli nedendir. Ancak Burdur ilinde 30 yıl önce de üretilen sütün büyük kısmı il dışına taşınmış, bugün de aynı şekilde sütün büyük kısmı il dışına taşınmaktadır. Yani süte katma değer katılamadan il dışına gitmekte ve ekonomik olarak Burdur iline kazandıracağı kazanç sınırlı kalmaktadır. Ekonomik olarak üretici açısından önemli diğer konu da üretim maliyetlerinin düşürülmesidir. Bu konuda süt fiyatlarının arttırılmasının hiçbir zaman çözüm olmayacağı, süt üretilirken oluşan maliyetlerin azaltılması ile sütten daha çok para kazanılacağını vurgulayarak ilimizde buna göre politika oluşturmaktayız. Bunun için de en büyük maliyet olan yem maliyetinin düşürülmesi için yeni yem bitkileri ve alternatif yetiştirme teknikleri üzerinde çalışmaktayız. Bunu bir yandan doğayı da düşünerek ülkemizin su sıkıntısını da ele alarak daha az su kullanarak daha çok verim aldığımız bitkiler üzerinde çalışmaktayız. Örneğin yem bitkilerinden lenox üretimini teşvik etmekte veya silajlık mısır üretiminde verimi artırmak için farklı yöntemleri denemekteyiz.

Ayrıntı: Burdur ilinde hayvan nakillerinin kontrolü, komşu iller ile Burdur arasındaki hayvan hareketleri, hayvanların taşınmasında hayvan refahı ve hayvanların korunması ile başka yerlere sevkleri esnasında hastalık kontrolü için İl Müdürlüğünüzün çalışmaları nelerdir?

Fırat ERKAL: İlimizde Bakanlığımızdan izinli iki adet hayvan pazarı bulunmakta olup, her türlü büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanları ile arı ve su ürünleri sevkiyatı işlemleri yapılmaktadır. Aylık 7 binin üzerinde büyükbaş, 6 binin üzerinde küçükbaş hayvan il dışına gönderilmektedir. Bu yıl itibari ile başlattığımız bir uygulama ile hayvanların sevkindeki araçlarda nakliye belgesi ve sürücülerde de sürücü ve bakıcı belgesi aranmaktadır. Aksi takdirde hayvan sevkine izin vermiyoruz. Bu belgelere sahip olunması hayvan refahının göz önünde bulundurularak taşındığının göstergesi konumundadır. Burada dikkat ettiğimiz diğer konu şap, brusella, tüberküloz gibi hastalıklar başta olmak üzere hastalıkların taşınmasını ve bulaşması önlemek için yaptığımız dezenfeksiyon işlemleridir. Hayvan naklinde kullanılan tüm araçlar, bu iş için özel olarak kurulmuş ünitelerle dezenfekte edilmekte vu sonrasında sevkine izin verilmektedir.

Ayrıntı: Son olarak Burdur ili tarım sektörü ve buna bağlı hayvancılık sektörü hakkında ne söylersiniz?

Fırat ERKAL: Her iki sektör de insanların beslenmesinde vazgeçilmez bir yer tutmakta ve ülke ekonomisine yön vermektedir. İlimiz hayvancılığı, bölgemizde önemli bir hammadde kaynağı ve canlı hayvan olarak da damızlık değeri yüksekliği ile bilinmektedir. Bunları ilimizde sanayinin gelişmesi ve gelişen sanayi ile toplumdaki bireylerimiz için iş olanaklarının artması ile daha da ileri taşıyabiliriz. Buna yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme politikaları çerçevesinde IPARD programlarından ilimize proje uygulanması için büyük çaba sarf etmekteyiz. Müteşebbislere ilimize yatırım için uygun bir bölge olduğunun anlatılması için ekipler kurduk ve ilimizin özelliklerine uygun yatırım örnekleri hazırlamaktayız. Gelişmiş ülkelerde hayvancılığın adeta bir endüstriye dönüştüğü ve ülkemizde de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın katkılarıyla yürütülen ıslah çalışmaları, Bakanlığımızın önemli görev alanlarında olan hastalıklar ile mücadele, destekleme prim çalışmaları bu konuda ilerlememizi sağlamaktadır. İlimizin coğrafi yapısı ve iklim koşulları tarım ve hayvancılık için ideal bir konumda olup verim ortalaması ile Türkiye’de bulunduğumuz ilk sıraları bundan sonraki dönemde de korumak istiyoruz. Bunun için üreticilerimizin bilinçli üretim çalışmalarına sonuna kadar destek verecek eğitim çalışmaları başta olmak üzere her türlü organizasyon ve faaliyetleri sürdürmeye devam edeceğiz. İl Müdürlüğümüzce her zaman üretici ve yetiştiricinin yanında yer aldığımızın bilinmesini ve her zaman her konuda İl Müdürlüğümüze müracaat edilebileceğini duyurmak istiyoruz. Tüm üreticilerimize bol kazançlar dilerim.

Kaynak: (bakayrıntı) - bakayrıntı Editör:
Etiketler: Ayrıntı, Burdur, ilinde, Hayvancılık, için, İl, Müdürlüğünüzün, belirlediği, mis
Yorumlar
Haber Yazılımı